Անցած 20 տարիների ընթացքում Կիրակոս Գույումջյանի հոդվածները տպագրվում են տարբեր երկրների բազմաթիվ հեղինակավոր հրատարակություններում ՝ տարբեր լեզուներով, այդ թվում ՝ հայերեն, արաբերեն և անգլերեն: Սա թվարկում է այն հիմնական հրապարակումները, որոնցում տպագրվել են Կիրակոս Կույումջյանի հոդվածները և հարուցել մտքեր միջազգային և հայկական համայնքների շրջանում: